Information om Corona kopplat till Askens verksamhet

  1. Skolan följer de direktiv och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har. Skolans ledning håller sig uppdaterad och fattar efter dessa nya beslut om så behövs.
  2. Den 18 augusti bjuder vi in till ett föräldramöte (inga elever m.a.o.) för er som har barn som börjar åk 4. För att minimera antalet personer på samma plats vid samma tidpunkt är det endast en vårdnadshavare per elev som vi kan erbjuda mötesdeltagande för. Vi har även beslutat att dela upp mötet på två sittningar. sålunda hälsar vi en vårdnadshavare per elev i klass 4A välkommen till matsalen kl. 17.30 - 18.00. En stund senare, kl.18.15 - 18.45, hälsar vi en vårdnadshavare för elever i klass 4B välkommen till matsalen!