Information om Corona kopplat till Askens verksamhet

  1. Skolan följer de direktiv och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har. Skolans ledning håller sig uppdaterad vi presskonferenserna varje eftermiddag och fattar efter dessa nya beslut om så behövs.
  2. Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni.
  3. Dessvärre ser vi oss nödgade att ställa in PRAO:n får årskurserna 8 och 9 p.g.a. rådande omständigheter för att minimera smittspridning av covid 19-viruset.
  4. För er som ännu inte haft portfoliosamtal kan de komma att flyttas fram till maj. Elever i åk 9, som ännu inte haft samtal kommer att genoföra dessa - antingen på skolan eller via modern teknik.
  5. Portfoliokvällar är inplanerade till v. 18 och 19. Vi hoppas att dessa går att genomföra, men skjuter på beslutet några veckor för att få kontroll på hur läget ser ut när det närmar sig.
  6. Tyvärr så måste vi även ställa in vår årliga Stockholmsresa, för årskurs 9, till Demokrativerstaden, Riksdagen och Vasa-museumet.