18 augusti

Då bjuder vi in till ett föräldramöte (inga elever m.a.o.) för er som har barn som börjar åk 4. För att minimera antalet personer på samma plats vid samma tidpunkt är det endast en vårdnadshavare per elev som vi kan erbjuda mötesdeltagande för. Vi har även beslutat att dela upp mötet på två sittningar. sålunda hälsar vi en vårdnadshavare per elev i klass 4A välkommen till matsalen kl. 17.30 - 18.00. En stund senare, kl.18.15 - 18.45, hälsar vi en vårdnadshavare för elever i klass 4B välkommen till matsalen!

20 augusti

Skolstart! Alla nya och gamla elever hälsas välkomna. Under v. 33 kommer detaljerad information på Unikum och för nya elever via ett vanligt brev på posten!

V. 35 - 37

Lära-känna-samtal! Elever i årskurserna 4 och 6 bjuds in till ett första möte med nya mentorn/portfoliohandledaren. Alla nya elever, oavsett årskurs, bjuds också in.

 

1 september

Friluftsdag åk 7-9.
Lära känna nya klassen-dag åk 6.
Aktivitetsdag åk 4-5.

Mer information kommer från klasslärare och idrottslärare.

7 - 9 september 

Fotografering.

14 september

Studiedag - eleverna lediga.

V 39

Portfoliosamtal för portfolioelever till Lotta Eriksson, Malin Krogdal-Billström, Louise Wild och Hanna Lagerström

v 40
2 oktober 


Skoljoggen 

v 41

Portfoliosamtal för portfolioelever till Roger Sandberg, Marita Arvidsson, Ola Källstig och Johan Österås

v 42

Temavecka - mer information kommer längre fram

V 43

Portfoliokvällar
Portfoliosamtal för elever i åk 5 och för portfolioelever till Andrea herbst, Gunnel Lord, Louise Andersson och Irina Saibel

v 44

Höstlov
Lovskola

v 45

Portfoliosamtal för elever i åk 5

v 46

Portfoliosamtal för elever i åk 5 och för portfolioelever till Wilma Lager, Kristofer Holmqvist och Fanny Mossberg

12 november
NP åk 9 - muntligt prov i svenska
13 november
NP åk 6 - muntligt prov i svenska
 

v 47

17 november

NP åk 9 - muntligt prov i engelska
NP åk 6 - muntligt prov i matematik


18 november
NP åk 9 - muntligt prov i matematik
NP åk 6 - muntligt prov i engelska

v 48

26 november
Arbetsdag inför Nobelfirandet

v 50

10 december
Gemensamt firande av Nobel i matsalen för åk 6-9
 

v 51

14 december

Luciafirande

v 52

21 december

Avslutning