15/11 Fotbollsturnering - skollaget
 

18/11 Skolbio åk 8-9 kl.8.30 på biografen i Strängnäs
 

V. 49 Schemabrytande aktiviteter
Under veckan kommer den muntliga delen av nationella
proven i matematik, svenska och engelska att genomföras.
Det gäller åk 6 och 9.
Det är också badvecka för samtliga årskurser.