Fotografering 
10-12 september
sal 24

Studiedag
16/9, eleverna lediga

Gymnasieinformation
17 september, kl. 18.30
Se separat inbjudan på Unikum

Trekamp på Vasavallen
18/9 åk 4
19/9 åk 5
20/9 åk 6
Mer information på Unikum från idrotts- och klasslärarna

Föräldrautbildning
19/9, kl.18.30

Nu tar ert barn klivet in i högstadieorganisationen och får därmed också stifta bekantskap med en ny portfoliohandledare och ett gäng portfoliokompisar från årskurserna 6-9. Själva portfolioarbetet har eleverna arbetat med under flera år, men i och med ny portfoliogrupp och fler ämneslärare kommer förväntningarna på elevernas ansvarstagande att öka och portfoliostrukturen och arbetet med den blir om möjligt ännu viktigare. Att vara portfolioförälder innebär också ett ansvar att stötta och hjälpa barnen framåt i deras utveckling. Den 19/9 kl. 18.30 har vi en portfolioutbilning för er föräldrar för att hjälpa er att bli just den där portfolioföräldern som era barn behöver stöd av!
Under kvällen går vi igenom portfolions grundstenar, men också de olika digitala plattformar vi använder oss av på skolan. Utbildningen kommer att ledas av portfoliohandledarna

"En bit av mig" föreställning.
20/9 kl.12.00, Paulinska skolans scen
Åk 4 och 5

Idrottsdag och aktivitetsdag
23/9, kl.9.00 - 14.00

Vasavallen för åk 7-9
Skolan åk 6
Djupvik åk 4 - 5

Föreställning; Yiddish revolution
24/9, kl. 12.00 Thomas Arena, åk 7-9.
Bussar avgår ca 11.40.

Skoljoggen
4/10, kl.13.00
åk 4 - 9

Studiedag
7/10
, eleverna lediga

Temavecka
14 - 18/10

åk 4 tema: portfolio
åk 5 tema: miljö
åk 6 tema: hälsa
åk 7 tema: ung i dag
åk 8 tema: miljö
åk 9 tema: livsval

Portfoliokvällar
21 - 24/10
, eleverna redovisar vad de arbetat med under temaveckan. Inbjudan via Unikum

Höstlov, v.44
28/10 - 1/11
Lovskola
28-30/10, 
inbjudan via Unikum