Vår nye studie-och yrkesvägledare heter Nicklas Hellmark. Han är också studie- och yrkesvägledare på andra skolor och finns på skolan följande tider:


Tisdagar  08.00-17.00

Han  nås på telefonnummer: 0767675798
Mailadress: nicklas.hellmark@europaskolan.se