GPS
WGS84: N 59° 22.6788', E 17° 2.9782'
Decimal: 59.378, 17.0496

Friskolan Asken - en portfolioskola i Strängnäs
Belägen i det natursköna Sundby park; 100 m från Mälarens strand