Trivselrådet
 

Trivselrådet anordnar roliga aktiviteter på rasterna och för att få inspiration til dessa utbildas medlemmar vid ett par tillfällen varje läsår av duktiga instruktörer från centralorganisationen. Vuxna medlemmar som man kan vända sig till i antimobbningsfrågor är: Louise Andersson, Maria Rouaud, Ola Källstig och Anna-Lena Löving.              .

 

Elevrådet
 

Elevrådet träffas en gång i veckan. I rådet finns representanter från alla klasser i skolan och de stöttas av två lärare, Marita Arvidsson och Roger Sandberg. Elevrådsrepresentanterna tar upp aktuella frågor i sina klasser på klassråden. Representanterna deltar i ledningsmöten och personalkonferenser några gånger per termin. Elevrådets mål är i huvudsak att utöka elevdemokratin och generellt förbättra elevrådets arbete  genom att driva igenom klassens frågor från klassråden. 

 

Idrottsrådet
 

Idrottsrådets mål är att få elever och personal mer fysiskt aktiva och att uppmuntra deltagande i olika idrottsliga sammanhang som goda representanter för Asken. Skolan har deltagit i många idrottsevenemang, allt ifrån hästhoppning till skol-SM i innebandy. Den årliga pingisturneringen varje höst är ett populärt inslag ordnat av rådets medlemmar. Eleverna som deltar i idrottsrådet stöttas av vuxna på skolan: Kristofer Holmqvist, Maria Andersson och Jennifer Ryanski.

 

Kulturrådet
 

Kulturrådet jobbar med kulturella arrangemang som anordnas på Asken. Ett evenemang är Halloween, som vi återupptog under hösten 2008. Kulturrådets andra ansvarsområden är musik och underhållning under avslutningar och vissa fredagsaktiviteter. Rådets medlemmar arbetar flitigt med att göra Asken till en så fin skola som möjligt, bl.a. genom utsmyckningar. Kulturrådets personalansvariga är Hanna Lagerström.

 

Portfoliorådet
 

I det här rådet arbetar deltagarna med att stärka och utveckla skolans profil och pedagogiska arbete utifrån ett elevperspektiv. Vuxenrepresentant är Åsa Elvelind och Maria Rouaud.


Restaurangrådet
 

Rådet är omorganiserat från att vara ett matråd till ett matsalsråd för att arbeta största delen med hur miljön runt om måltiderna i skolan kan bli trevligare. Största delen kommer att handla om hur miljön kan förbättras. Vi kommer fortfarande ha en dialog med kommunens måltidsservice. De träffar representat från måltidsservice en gång/termin och pratar kring hur deras rätter fungerar på skolan och vi har möjlighet att ge förslag på vad som de kan förbättra. Representant för personalen i restaurangrådet är Cecilia Anduri Olsson.