Friskolan Asken i Strängnäs

 

Välkommen till nya, fina Friskolan Asken! Nu öppnar vi för åk 4-9. Skolan har blivit större och de nya klassrummen är i toppskick!

Vi är mycket glada över få bli en skola som man nu har möjlighet att söka till redan i årskurs 4. Samtidigt är vi extra positiva att kunna utvecklas vidare som portfolioskola! Det blir ett spännande läsår! 

Vår skola är belägen i det natursköna Sundby park; 100 m från Mälarens strand. Vi skapar en positiv, varm och harmonisk miljö där alla elever kan arbeta och koncentrera sig utan stress. Skolan är kostnadsfri och öppen för alla. Den enda urvalsprincipen är det datum Du ställt Ditt barn i kö.

Vi använder portfolio som metodik.

  • Kontinuerligt följer vi elevens kunskapsutveckling med planering - utförande - utvärdering -utvecklingssamtal.
  • Eleverna uppmuntras att delta i lärandet och tar ett ökat, eget ansvar för sin utbildning.
  • Eleven dokumenterar utvecklingen i sin portfolio och varje vecka arbetar eleverna med sin portfolio i mindre åldersblandade grupper.
  • Vi skapar traditioner på skolan som gör att eleverna utvecklas på många sätt och som skapar gemenskap.
  • Vi arbetar nutidsorienterat genom att se aktualiteter som en naturlig del i det dagliga arbetet.
  • Vi har ett stort elevinflytande och bra föräldramedverkan.
  • Gruppstorleken anpassas efter verksamheten; från stora gemensamma samlingar till små elevgrupper som arbetar självständigt.
  • Skolan följer gällande läroplan (lgr11).

Expedition

0152 12833
 

Sjukanmälan

0152 12806
 

Läxhjälp
Varje onsdag erbjuder vi tider för läxläsning. 
Tiden ligger utanför ordinarie schema och hit kan du som elev gå för att jobba med det du ehöver, till exempel läxor eller något du vill fördjupa dig i. Lärare finns alltid till hands där.

Onsdagar 15.00-16.20 i sal 08 och i textilslöjden.

Du kan också få hjälp med ditt arbete på RÅDSTID på måndagar. Då har alla som inte är med i något råd studietid.