top of page

VAD ÄR PORTFOLIO?

Portfolio är ett utvecklingsporträtt av en elevs pågående satsningar/ansträngningar, utveckling och prestationer under en tidsperiod.

 

De är systematiska, målmedvetna och meningsfulla samlingar av en elevs arbete i olika kurser/ämnen.

 

Med ett elevcentrerat synsätt fokuseras elevernas tänkande och reflekterande på hur de lär sig, vad de lär sig och hur de ser på sig själva och känner sig som lärande individer. Genom att betona processen mer än en färdig produkt stärks eleven att mer aktivt delta i sitt eget lärande och att utvärdera/bedöma sina starka som svaga sidor.

 

 

En gång per termin träffas elev-vårdnadshavare-portfoliohandledare i ett portfoliosamtal. Det är eleven som håller i stor del av samtalet och med hjälp av reflekterande frågor, berättar om sin utveckling. Det är ett alltigenom positivt samtal som genomgående syftar framåt. På samtalet utvärderas tidigare mål och nya formuleras.

 

Portfolioarbetet är en progression och avslutas med en portfolioexamen i årskurs 9.

 

Portfolio är helt enkelt en metodik att jobba efter. Självklart följer Asken gällande läroplan (Lgr22).

PORTFOLIO ID[1] (1)1024_1.jpg
bottom of page