Välkommen till fina Friskolan Asken! 2016 öppnade vi för åk 4 och 5. Så numera är vi en 4-9 skola. Vi har blivit större, de nya klass-rummen är i toppskick och nu är hela huset på Westmans väg 6 en enda skola med 330 elever från hela kommunen.

Vi är mycket glada över att vara en skola som man nu har möjlighet att söka till redan i årskurs 4. Samtidigt är vi extra positiva att kunna utvecklas vidare som portfolioskola! Det är det vi brinner för! 

Vår skola är belägen i det natursköna Sundby park; 100 m från Mälarens strand. Vi skapar en positiv, varm och harmonisk miljö där alla elever kan arbeta och koncentrera sig utan stress. Skolan är kostnadsfri och öppen för alla. Den enda urvalsprincipen är det datum Du ställt Ditt barn i kö.

Vi använder portfolio som metodik.

  • Kontinuerligt följer vi elevens kunskapsutveckling med planering - utförande - utvärdering -utvecklingssamtal.
  • Eleverna uppmuntras att delta i lärandet och tar ett ökat, eget ansvar för sin utbildning.
  • Eleven dokumenterar utvecklingen i sin portfolio och varje vecka arbetar eleverna med sin portfolio i mindre åldersblandade grupper.
  • Vi skapar traditioner på skolan som gör att eleverna utvecklas på många sätt och som skapar gemenskap.
  • Vi arbetar nutidsorienterat genom att se aktualiteter som en naturlig del i det dagliga arbetet.
  • Vi har ett stort elevinflytande och bra föräldramedverkan.
  • Gruppstorleken anpassas efter verksamheten; från stora gemensamma samlingar till små elevgrupper som arbetar självständigt.
  • Skolan följer gällande läroplan (lgr11).

         
         Fritidshemmet

          0734210013,                0734210014

Expedition

0152 12833
 

Sjukanmälan

- app Skola24
- https://asken.skola24.se/
-  tel 0515-77 71 08

 

OBS!

Vårterminen startar måndagen den 10/1 och alla läser enligt schemat den dagen.

Hej alla från Asken som är hemma! ‍
För att inte överbelasta personalen på expeditionen måste vi be er att vara extra noga med att komma ihåg att sjukanmäla varje dag. Det sparar vår personal en god stunds arbete!
Tack för hjälpen! 

Läxhjälp
Varje vecka erbjuder vi tider för läxläsning. 
Tiden ligger utanför ordinarie schema och hit kan du som elev gå för att jobba med det du behöver, till exempel läxor eller något du vill fördjupa dig i. Lärare finns alltid till hands där.


Du kan få hjälp med ditt arbete på RÅDSTID på onsdagar.


 

Läsårsinfo

Läsårstider

 

Ansökan

Plats till skolan

Vill du arbeta som vikarie hos oss?
-Välkommen med din intresseanmälan till info@friskolanasken.se

Kontaktuppgifter

Friskolan Asken
Westmans väg 6
645 51 Strängnäs

Skolexpedition: 0152 - 128 33

info@friskolanasken.se